Zasady współpracy

http://fr.tlumaczenia-francuskie.plTłumaczenia
 • Strona obliczeniowa tekstu to 1800 znaków (w tym spacje) w przypadku tłumaczenia zwykłego, i 1125 znaków (w tym spacje) w przypadku tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego).
 • Ilość znaków w danym dokumencie Word można sprawdzić w zakładce Recenzja - Statystyka wyrazów. Uwaga - strona tekstu w Word to nie to samo, co strona obliczeniowa tłumaczenia.
 • Obowiązkowe elementy tłumaczenia poświadczonego - opis wyglądu dokumentu, jego cech charakterystycznych (np. znaków wodnych), tłumaczenie pieczęci - uwzględniane są przy obliczaniu liczby stron.
 • W przypadku, gdy zleceniodawca wymaga użycia w tłumaczeniu wewnętrznej terminologii, konieczne jest dostarczenie glosariusza. W przeciwnym razie stosowana będzie terminologia ogólnie przyjęta.
 • Jeżeli tłumaczenie przysięgłe (poświadczone) ma być wykonane na podstawie kopii lub wersji elektronicznej, w nagłówku tłumaczenia zostanie umieszczona odnośna wzmianka. 
 • Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tekście źródłowym, oddane w tłumaczeniu. W miarę możliwości, tłumacz zwraca uwagę Klienta na dostrzeżone błędy tekstu źródłowego.

Przekazywanie dokumentów
 • Dokumenty do tłumaczenia można przekazać osobiście, e-mailem lub za pomocą formularza na stronie (zakładka Kontakt). W przypadku, gdy drogą elektroniczną przesyłany jest dokument do tłumaczenia przysięgłego - załączony plik (np. skan) musi być czytelny, kompletny i barwny. Dodatkowo, konieczne jest okazanie oryginału dokumentu przy odbiorze tłumaczenia. 
 • Osobiste przekazanie i odbiór dokumentów możliwe są w Warszawie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W przypadku braku takiej możliwości, tłumaczenie może być dostarczone przez tłumacza do zleceniodawcy. Po uzgodnieniu ze zleceniodawcą dokumenty mogą również być przekazane i odesłane listem poleconym.

Przyjmowanie zleceń
 • Tłumaczenia zlecone w piątek z terminem na poniedziałek traktowane są jako zlecenia ekspresowe.
 • Zlecenie uznaje się za przyjęte po uzgodnieniu i potwierdzeniu przez obie strony stawki i wstępnej wyceny.
 • Wycena jest bezpłatna i ma charakter orientacyjny. Jest niewiążąca dla żadnej ze stron.


Tłumacz przysięgły języka francuskiego warszawa oferuje tłumaczenia zwykłe i przysięgłe. Tłumaczenia aktu notarialnego francuski. Tłumaczenie dowodu rejestracyjnego z francuskiego. Tłumaczenie przysięgłe francuski. Tłumaczenie przysięgłe umowy francuski. Tłumaczenie akt urodzenia francuski.