Oferta

http://fr.tlumaczenia-francuskie.pl

 Tłumacz.FR oferuje tłumaczenia na język francuski i z języka francuskiego, pisemne i ustne, zwykłe i poświadczone (przysięgłe). 

Zapewniam wysoką jakość merytoryczną i stylistyczną wykonywanych tłumaczeń. Bezwzględnie dotrzymuję ustalonych terminów. Gwarantuję poufność powierzonych dokumentów.

Najczęściej tłumaczone dokumenty:
  
  • prawnicze: akt notarialny, umowa, statut spółki, wyciąg z KRS, pełnomocnictwo, wyrok, decyzja administracyjna, opinia prawna

  • finansowe/księgowe: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, bilans, formularz PIT, faktura, wyciąg z konta

  • handlowe: oferta handlowa, korespondencja handlowa, prezentacje, procedury, instrukcje obsługi, certyfikaty zgodności, foldery, ulotki, 
  • dla klientów indywidualnych:  dokumenty stanu cywilnego (odpis skrócony i zupełny aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu), dowód rejestracyjny, świadectwo pracy, świadectwo szkolne, dyplom ukończenia studiów wyższych, wykaz ocen, referencje, zaświadczenie o niekaralności

  • medyczne: wyniki badań, zaświadczenia lekarskie, materiały promocyjne, ulotki leków  
  • inne:  teksty literackie, artykuły prasowe, lokalizacja stron internetowych, IT, przewodniki turystyczne, menu restauracji, i inne.

Tłumaczenia ustne:

  • czynności notarialnych
  • spotkań biznesowych
  • posiedzeń, negocjacji, itp.


Tłumacz przysięgły języka francuskiego oferuje tłumaczenia dokumentów z języka francuskiego i na język francuski. Tłumaczenie przysięgłe pełnomocnictwa francuski. Tłumaczenie bilansu francuski. Tłumaczenie ustne francuski. Tłumaczenie przysięgłe krs francuski. Tłumaczenie statutu spółki francuski. Tłumaczenie przysięgłe faktury francuski. Tłumaczenie dyplomu francuski. Tłumaczenie przysięgłe świadectwa francuski. Traduction assermentee polonais. Tłumaczenie decyzji francuski. Tłumaczenie medyczne francuski. Tłumaczenie wyników badań z francuskiego. Tłumaczenie wyroku francuski.