Cennik

Tłumaczenia zwykłe:

Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe):

Tryb ekspresowy (powyżej 8 stron obliczeniowych dziennie): + 50%

Pliki trudne do formatowania (z dużą ilością tabel, wykresów, ramek, pól tekstowych itp.), pliki złej jakości, trudne do odczytania rękopisy: indywidualna wycena

Strona rozpoczęta powyżej 10% liczy się jako cała.

  

Tłumaczenia ustne

Płatności