Oferta

Tłumacz.FR oferuje tłumaczenia na język francuski i z języka francuskiego, pisemne i ustne, zwykłe i poświadczone (przysięgłe), a także tłumaczenia pisemne zwykłe na język angielski i z języka angielskiego.

Zapewniam wysoką jakość merytoryczną i stylistyczną wykonywanych tłumaczeń. Bezwzględnie dotrzymuję ustalonych terminów. Gwarantuję poufność powierzonych dokumentów.


Najczęściej tłumaczone dokumenty:

  • prawnicze: akt notarialny, umowa, statut spółki, wyciąg z KRS, pełnomocnictwo, wyrok, decyzja administracyjna, opinia prawna

 • finansowe/księgowe: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, bilans, formularz PIT, faktura, wyciąg z konta

  • handlowe: oferta handlowa, korespondencja handlowa, prezentacje, procedury, instrukcje obsługi, certyfikaty zgodności, foldery, ulotki,

 • dla klientów indywidualnych: dokumenty stanu cywilnego (odpis skrócony i zupełny aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu), dowód rejestracyjny, świadectwo pracy, świadectwo szkolne, dyplom ukończenia studiów wyższych, wykaz ocen, referencje, zaświadczenie o niekaralności

 • medyczne: wyniki badań, zaświadczenia lekarskie, materiały promocyjne, ulotki leków

 • inne: teksty literackie, artykuły prasowe, lokalizacja stron internetowych, IT, przewodniki turystyczne, menu restauracji, i inne.


Tłumaczenia ustne:

  • czynności notarialnych

  • spotkań biznesowych

  • posiedzeń, negocjacji, itp.