Zasady współpracy

Przekazywanie dokumentów

  • Dokumenty do tłumaczenia można przekazać osobiście lub e-mailem. W przypadku, gdy drogą elektroniczną przesyłany jest dokument do tłumaczenia przysięgłego - załączony plik (np. skan) musi być czytelny, kompletny i barwny. Dodatkowo, konieczne jest okazanie oryginału dokumentu przy odbiorze tłumaczenia.

  • Po uzgodnieniu ze zleceniodawcą dokumenty mogą również być przekazane i odesłane listem poleconym.

Przyjmowanie zleceń

  • Tłumaczenia zlecone w piątek z terminem na poniedziałek traktowane są jako zlecenia ekspresowe.

  • Zlecenie uznaje się za przyjęte po uzgodnieniu i potwierdzeniu przez obie strony stawki i wstępnej wyceny.

  • Wycena jest bezpłatna i ma charakter orientacyjny. Nie jest wiążąca dla żadnej ze stron.

Tłumaczenia

  • Ilość znaków w danym dokumencie Word można sprawdzić w zakładce Recenzja - Statystyka wyrazów. W rozliczeniu uwzględnia się ilość znaków w tekście docelowym (przetłumaczonym).

  • Obowiązkowe elementy tłumaczenia poświadczonego - opis wyglądu dokumentu, jego cech charakterystycznych (np. znaków wodnych), tłumaczenie pieczęci - uwzględniane są przy obliczaniu liczby stron.

  • W przypadku, gdy zleceniodawca wymaga użycia w tłumaczeniu wewnętrznej terminologii, konieczne jest dostarczenie glosariusza. W przeciwnym razie stosowana będzie terminologia ogólnie przyjęta.

  • Jeżeli tłumaczenie przysięgłe (poświadczone) ma być wykonane na podstawie kopii lub wersji elektronicznej, w nagłówku tłumaczenia zostanie umieszczona odnośna wzmianka.

  • Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tekście źródłowym, oddane w tłumaczeniu. W miarę możliwości, tłumacz zwraca uwagę Klienta na dostrzeżone błędy tekstu źródłowego.